saina mohamadyari

2023-01-19

با سکته مغزی بیشتر آشنا شوید!

یکی از بیماری‌هایی که به احتمال زیاد بارها نام آن به گوش شما خورده است، سکته مغزی است. بیماری که به طور مستقیم فرمانده بدن یعنی […]
2023-01-19

هر آنچه باید در مورد سکته مغزی بدانید!

سکته مغزی از جمله بیماری‌هایی است که با شنیدن نام آن ترس و دلهره‌ای عمیق ما را فرا می‌گیرد. این بیماری مربوط به ارگان حیاتی و […]